Ventiler

Med på/av-regulering (åpning og lukking) sørger stengeventiler for seksjonering av systemet, og gjør det mulig å utføre service, vedlikehold og reparasjoner uten å måtte stenge og tømme hele anlegget.
Ved å benytte spesielle typer ventiler (anboring og avgrening), kan nettverket utvides mens systemet er i full drift.
Fra store varmesentraler til den minste abonnent, kan vi tilby et omfattende utvalg av ventiler, kuleventiler, butterfly-ventiler, tilbakeslagsventiler og filter for å sikre systemseksjonering og vedlikehold.
Provak forhandler preisolerte ventiler fra anerkjente leverandører. Kuleventiler blir levert fra Danfoss JIP, som er en av de største industribedriftene i Danmark. Danfoss produserer kuleventiler i dimensjoner fra DN15-DN600. Kuleventilene har markedets beste Kv-verdier og sparer derfor på energien og reduserer CO2 utslippet. Danfoss har utviklet et beregningsprogram hvor man kan beregne energibesparelse og redusert CO2 utslipp. Klikk her for tilgang til beregningsprogrammet.
Anboringsventiler fra DN125 - DN200 leveres fra Tonisco System OY.
Danfoss JIP er stengeventiler med sveiseender (SS) eller flenser (FF). Kuleventilen kan leveres med T-håndtak i DN15 - DN25, sekskantskrue i DN15 - DN350, L-håndtak i DN15 - DN100 gear eller aktuator i DN65 - DN60.

Datablad
Avgrening/engangsventiler installeres i forbindelse med preisolerte rørsystemer, hvor sluttbrukeren ikke blir tilkoblet umiddelbart. Ventilene brukes ofte når et fjernvarmenett utvides i et nytt område.

Datablad
Danfoss Anboringsventiler er beregnet for tilkobling av nye forbrukere til et eksisterende fjernvarmenett,
som er i drift - uten å måtte avbryte varmeforsyningen. Dermed spares det penger til nytt vann, behandling - samt gjenoppvarming av dette. Videre spares det tid, da vannet forblir i systemet. Med det fullsveiste huset, oppfyller kuleventilene kravene til ventiler som brukes i varmtvannssystemer, og de tilbyr en høy sikkerhetsgrad. Ventilene kan også benyttes i f.eks. kjølevannssystemer med behandlet vann.
Ventilene leveres i dimensjoner fra DN20 - DN100.

Vi har anboringsverktøy for salg og utleie på lager.

Datablad

Anboringsventiler Tonisco DN20 - DN200

TONISCO anboringsventiler er beregnet for å etablere nye rørledninger under trykk i vannbaserte varme- og kjølesystemer ved avgreninger DN20 - DN200.

TONISCO anboringsventil er designet for et maksimalt trykk på 40 bar, og kan brukes som beskrevet i tabellen under for PN40.

For et trykk > 6 bar må det imidlertid utvises stor forsiktighet når verktøy demonteres og ventilen åpnes.

Vær oppmerksom på spesifikasjonene som er angitt i de detaljerte instruksjonene for TONISCO anboringsventiler.


Vi har anboringsverktøy for salg og utleie på lager.