Stålmantlet rørsystem

Stålmantlet rørsystem er egnet for alle bruksområder og driftsforhold, men er spesielt godt egnet for ekstremt høye temperaturer og trykknivåer. Prosjektspesifikk prefabrikkering sikrer at produksjonskostnadene holdes lave i forhold til operative krav. Valg av medierør, definasjon av isolasjonstykkelse og beregning av nominell diameter for ytterkappen, vil alltid avhenge av driftsforholdene.

Vakuumvedlikehold og kontroll, skaper gode muligheter for å overvåke systemet for å oppdage potensielle lekkasjer i medierøret eller ytterkappen. Dette sørger for sikkerhet mens anlegget er i drift.

Ytterligere sikkerhetstiltak inkluderer katodisk korrosjonsbeskyttelse, for å forhindre korrosjon på ytterrøret. Det elektroniske overvåkingssystemet oppdager også eventuell fuktighet, dersom dette skulle trenge inn i isolasjonen.


Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med oss her.