CALPEX PUR-KING - energibesparende rørsystem med utmerket isolasjonsevne


CALPEX er et fleksibelt og selvkompenserende rørsystem med medierør av kryssbundet polyetylen (PEXa).

CALPEX finnes i en varmeserie (CALPEX PUR-KING) og en tappevannserie (CALPEX TAPPEVANN) samt en kombinasjon av disse (CALPEX QUADRIGA). Varmeserien benyttes til nær- og fjernvarme samt kjølesystemer, mens tappevannsserien benyttes til varmt tappevann.

CALPEX har en barriere som hindrer diffusjon av oksygen, noe som er viktig i et fjernvarmesystem. Maksimalt trykk for rør i varmeserien er 6 bar og 10 bar for tappevannserien med en maks driftstemperatur på +80 °C. Rørene tåler perioder med temperatur opp til +95 °C.

CALPEX-rørene er så fleksible at behovet for preisolerte bend i stor grad kan utelukkes. Et rør med medierør i dimensjonen 63mm kan f.eks. ha en minimumsradius på 1 meter. Denne fleksibiliteten gjør også at disse rørene lettere kommer rundt hindringer som kabler, andre rør, trær og kummer.

CALPEX-rørene leveres som standard på kveil i lengder fra 52 til 780 meter, avhengig av dimensjon, men kan også leveres i kundespesifikke lengder. Dette gjør at antallet skjøter blir meget få, noe som gir store besparelser. I tillegg kan grøftene lages smalere, noe som også gir store besparelser.

CALPEX PUR-KING har en isolasjons-lambdaverdi på 0,0199 W/mK. Dette gir meget lavt varmetap, og medfører besparinger i forhold til tilsvarende rør med en høyere Lambdaverdi. Hvis vi sammenligner med et rør som f.eks. har en Lambdaverdi på 0,038 W/mK vil man med en kostpris på 46,50 øre/kWh, Delta T (∆T) på   +10 °C og maks driftstemperatur på +80 °C, spare ca. 8.000,- kroner i rene strømkostnader pr år pr 500 meter grøft på vannoppvarming ved å bruke CALPEX.

CALPEX fleksible rørsystem er selvkompenserende i motsetning til rette tradisjonelle stålrør, som er mye benyttet til fjernvarmeanlegg, og hvor man må ta hensyn til spenningsoppbygging i rørene. Det betyr at CALPEX-rørene kan legges uten å tenke på spenningsoppbygging.            

VIKTIG! Det er meget viktig at CALPEX-rørene ikke utsettes for høye temperaturer. Når CALPEX-røret kobles sammen med stålrør SKAL stålrør sveises på press-sveiseovergangen før overgangen presses på CALPEX-røret

Det anbefales kun å benytte presskoblinger i nedgravde konstruksjoner, da presskoblinger er teknisk sikrere og har mindre trykktap enn skrukoblinger.

Calpex PUR-KING vs. PE-isolasjon

Montering av Calpex I-T- og L-klikkmuffer

Calpex - fleksibelt og selvkompenserende lavtemperatursystem