FLEXWELL fjernvarmerør med doble vegger (FHK)

Fleksibelt, overvåkningsbart og selvkompenserende sikkerhetsrør med doble vegger. FLEXWELL fjernvarmerør er et rørsystem som tilbyr høy grad av sikkerhet pga. sitt dobbeltveggede design (innvendig og utvendig rør av metall) og integrerte overvåkningssystem.

Preisolerte, jordforlagte rørledninger kan utstyres med driftsovervåkningssystem.

Funksjon:
-  overvåke isolasjonen for fuktighet
-  identifisere lekkasjer ved evt. skader på ytterrøret
-  identifisere lekkasjer ved evt. skader på medierøret 

Rørsystemet, som har bevist sine kvaliteter i over 40 år under de mest
ekstreme forhold.
-  vanskelige rørledningsforhold
-  rør under og inne i bygg
-  lave klaringer / overdekningshøyder
-  kulverter
-  installering i beskyttelsesrør
-  retningsbestemt boring

Installasjonstiden for FLEXWELL er meget kort i forhold til tiden det tar å legge og montere et konvensjonelt rett dobbeltvegget rørsystem, så Flexwell rørløsningen er ikke bare teknisk perfekt, men også svært kostnadseffektivt.

Installering av FLEXWELL 200/310

Horisontal retningsbestemt boring (HDD) med FLEXWELL