COOLFLEX

Coolflex er et preisolert, fleksibelt rørsystem for fjernkjøling, drikkevann og avløpsvann, med medierør av polyetylen (PE100) og isolasjon av CO2-blåst polyuretan (PUR). Røresystemet egner seg for driftstemperaturer fra -20 °C til +40 °C*, og for driftstrykk opp til PN16. Coolflex egner seg som hovedledning, distribusjonsledning og tilkobling til bygg i fjern- og nærkjøleanlegg, for tilkobling til geotermiske kilder og for transport av drikkevann.

Ved å benytte isolasjon med best mulig varmeledeevne, oppnår vi det laveste energitapet. Dette reduserer energiforbruket betraktelig og gjør at en investering i fjernkjøling med COOLFLEX får en langsiktig økonomisk fordel.

Legging av COOLFLEX fleksible rør gjøres raskt og enkelt. De små ytterdiametrene og de lange leveringslengdene reduserer størrelsen på grøften, og gjør at installeringen går raskere. I tillegg sørger de lange leveringslengdene for at behovet for koblinger/skjøter blir mindre. Fordeler: jo færre tilkoblinger, jo mindre installasjonskostnader og høyere driftssikkerhet for systemet.

For å sikre pålitelige tilkoblinger av COOLFLEX fleksible rør, er det utviklet et stort utvalg av koblinger og deler. Det omfattende utvalget omfatter elektrosveisedeler, mekaniske rørkoblinger og skrukoblinger. I tillegg benytter COOLFLEX et patentert klikkmuffe-system. Disse klikkmuffene gir perfekt beskyttelse for avgreningene. Klips gjør at klikkmuffene er raske og enkle å montere. Klikkmuffene fylles med PUR-skum på byggeplassen.


Ønsker du nærmere informasjon, kontakt oss her.