FLEXSTAR - fleksibelt og pålitelig rørsystem for varmepumper og lokale varmenett

FLEXSTAR er et fleksibelt og selvkompenserende rørsystem med medierør av kryssbundet polyetylen (PEXa).

Rørene har et bredt bruksområde:
- Varmepumper (luft til vann-varmepumper)
- Lokale varmeforsyningsnett
- Varmetilførsel til enkeltbygninger eller renoveringer

FLEXSTAR finnes i en varmeserie, som UNO og DUO-rør.

FLEXSTAR har en barriere som hindrer diffusjon av oksygen, noe som er viktig i et fjernvarmesystem. Maksimalt trykk for rørene er 6 bar, med en maks driftstemperatur på +80 °C. Rørene tåler perioder med temperatur opp til   +95 °C.

Fleksibiliteten i FLEXSTAR-rørene sørger for enkel tilpasning til alle traseer. Eksisterende rørledninger kan krysses under eller over og hindringer kan enkelt omgås.

FLEXSTAR-rørene leveres som standard på kveil i maks. lengder fra 100 til 200 meter, avhengig av dimensjon.

Det anbefales kun å benytte presskoblinger i nedgravde konstruksjoner, da presskoblinger er teknisk sikrere og har mindre trykktap enn skrukoblinger.