EIGERFLEX   

EIGERFLEX er et fleksibelt rørsystem med integrert selvregulerende frostsikringskabel. Rørene benyttes i områder der det er behov for å holde vann kjølig, eller der rørene ikke kan legges dypt nok til å ligge frostfritt. Rørene er spesielt godt egnet til drikkevann eller avløpsvann, men kan også benyttes til gasstilførsel. Driftstemperatur på min. -20 °C og maks +30 °C, driftstrykk opp til 16 bar.  

EIGERFLEX-rørene har en ytterkappe av Polyetylen (PE) med isolasjon av Polyuretan (PUR) og medierør av Polyetylen, med høy tetthet (PEHD).

EIGERFLEX-rørene er så fleksible at bruk av preisolerte bend i stor grad kan utelukkes. Et rør med medierør i dimensjonen 63mm kan f.eks. ha en minimumsradius på 1 meter. Denne fleksibiliteten gjør også at EIGERFLEX- rørene lettere kommer rundt hindringer som kabler, andre rør, trær og kummer.

EIGERFLEX-rørene leveres på kveil i lengder opp til 520 meter, avhengig av dimensjon. Dette gjør at antallet skjøter blir meget få, noe som medfører store besparelser. I tillegg kan grøftene lages smalere, noe som igjen gir store besparelser.


                                     

ØNSKER DU NÆRMERE INFORMASJON, KONTAKT OSS