PREMANT preisolerte fjernvarmerør 

Premant preisolerte fjernvarmerør og deler har som standard godkjent driftstemperatur på +144 °C for UNO-rør (maksimumstemperatur +160 °C i korte perioder) og +130 °C for DUO-rør, for en levetid på minst 30 år.

Rørene har en ytterkappe av polyetylen (PE) og er isolert med polyuretan-skum (PUR). Medierøret er, som standard, produsert i stål, men kan også leveres i andre materialer som rustfritt, syrefast, glassfiber mm.

Rørene produseres i isolasjonsklasser fra 0 til 3, hvor klasse 0 brukes til fjernkjøling og 3 benyttes i de tilfellene der man ønsker et lavest mulig varmetap.

Rørene leveres med ett (UNO) eller to (DUO) medierør.

PREMANT - fordeler:

*  Meget god isolering*
*  Bredt produktspekter; fra DN20 - DN1000
*  Driftstemperatur opp til maks. +144 °C (+160 °C korte perioder)
*  Driftstrykk opp til 25 bar
*  Flere isolasjonstyper og overvåkingssystemer
*  Fås bl.a. som fjernvarme-, fjernkjøling-, tappevann- og branntekniske/industri rør
*  Standard NS-EN 253, 448, 488, 489
*  NS-EN ISO 9001, 14001

* Isolering med syklopentanblåst PUR-skum gir stor energibesparelse (λ50= 0.0260 W/mK)


Ønsker du nærmere informasjon, kontakt oss her.