STAMANT sikkerhetsrør


Garantert miljøsikkerhet

Stamant sikkerhetsrør er et dobbeltvegget rørsystem, prefabrikkert i konstruksjonsenheter, som er spesielt godt egnet for transport av både brennbare og ikke-brennbare vannforurensende medier og gasser.

En lekkasjeindikator gir både en visuell og hørbar alarm ved en evt. lekkasje.

Betingelser og krav
Konvensjonell konstruksjon av dobbeltveggsystemer for transport av farlige stoffer må oppfylle de høyeste krav når det gjelder design og teknologi - spesielt når det gjelder større dimensjoner. Som du forventer, garanterer vi at alle vilkår for brann- og eksplosjonsvern samt vannbeskyttelse er oppfylt.


Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med oss her.