Avgreningsventiler JIP-SS

DN
    Produktbeskrivelse                 KVS                     PN                    Byggelengde
15     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning     11 40 230
20     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning     15 40 230
25     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning     34 40 230
32     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning     52 40 260
40     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning     96 40 260
50     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning    184 40 300
65     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning    200 25 260
80     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning    470 25 270
100     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning    640 25 290
125     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning  1080 25 315
150     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning  1900 25 340
200     Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning  2300 25 390

Maks. temp.: 180° C
Min. temp: 0° C
Medium: Sirkulasjonsvann
Medium alt. 1: Glykolholdig vann opp til 50 %
Ventilhus: P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)