Deler / tilbehør

PM-regulator benyttes til styring av varmtvannstemp. i forbindelse med en platevarmeveksler eller eventuelt en rørveksler/spiralvann-varmer.

PTC tappevannsregulator benyttes til å kontrollere varmtvannstemperaturen i kombinasjon med en platevarme- veksler.                

PTC2+P tappevannsregulator benyttes til styring av varmtvanns- temperaturen i Danfoss produktserie Akva Lux II.

Elektronisk temperaturregulator for bruk i bl.a. fjernvarme, sentralvarme og kjøleanlegg. .......... .................. ....... ........

Danfoss TC200 termostat m/føler og VS2 ventil, er særlig godt egnet til styring av f.eks. varmevekslere, beholdere, tappevannsvekslere med sirkulasjon og blandesløyfeanlegg.

Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon - AMV 13, AMV 23 eller AMV 33, og aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon - AMV 10, AMV 20 eller AMV 30.

Modulerte aktuatorer med sikkerhetsfunksjon - AME 13, AME
23 eller AME 33, og aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon AME 10, AME 20 eller AME 30.

Pakninger for koblinger i sentraler og vekslere.

EPDM-pakninger
Fiberpakninger

Pakningssystem for kjerneborede hull, bestående av tre avtrapninger for forskjellige dimensjoner (kombipakning). Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner. Kombipakningen gir også store avvinklingsmuligheter inn i kum.

Manometer 0-6 bar

Trykkmåler for kundesentraler.
100mm
Tilkobling: 1/2"

Manometer 0-10 bar

Trykkmåler for kundesentraler.
100mm
Tilkobling: 1/2"

Manometer 0-16 bar
Trykkmåler for kundesentraler.
100mm
Tilkobling: 1/2"

Manometer 0-25 bar
Trykkmåler for kundesentraler.
100mm
Tilkobling: 1/2"Manometer 0-25 bar

Væskefylt trykkmåler for kunde-sentraler.
110mm
Tilkobling: 1/2"
AVTB selvvirkende temperatur-regulator.


Ekspansjonskar

Ekspansjonskar benyttes til å fange opp termisk ekspansjon (utvidelse og samentrekning) i vann og andre væsker. Ekspansjonskar for lukkede varme- og kjølesystem.

Ta kontakt for nærmere informasjon

Klemtang for skjøtehylser

Klemtang for skjøtehylser 0,75 - 2,5mm2

Montasje-T benyttes ved etablering eller reparasjon av stikkledninger. Kan leveres i forskjellige utforminger, med like avgreninger eller fleksavgreninger. Montasje-T oppfyller tekniske funksjonskrav som er angitt i EN253.