Montasje-T


Produktinformasjon - påsveiset avgrening

Hovedrørdel
Krympbart hovedrør er for ekstrudersveising og tettes med mastikk og åpne mansjetter. V-fuge kan tilvelges.

Hovedrør av kapperør tettes med mastikk, låsestrimmel og krympeduk. Planfresing kan tilvelges.

Avgrening med krympemuffe
Like avgreninger eller flexavgrening. Ilagt mastikk kan tilvelges.

Monteringssett
Alle deler til montering: løs mastikk til hovedrør, låsestrimmel, krympeduk, mansjetter og proppesett.

Stålbøyning
Leveres inkl. avstandsholdere

Skum
Kan leveres i flasker eller poser.

Produktinformasjon - med flens

Hovedrørdel
Krympbart hovedrør med flenssamling inkl. alle deler til montering.

Avgrening med krympemuffe
Like avgreninger eller flexavgreninger med ilagt mastikk.

Stålbøyning inkl. avstandsholdere.

Skum
Kan leveres i flasker eller poser.

Bestillingsguide - Montasje-T med påsveiset avgrening

  Montasje-T PEH-del        Monteringssett        Stålbøyning      Isolering  
    
1   Montasje-T med krympbart hovedrør, ekstra gods          
og påsveiset, krympbar avgrening
24467       13217         11907
11909
2 Montasje-T med krympbart hovedrør, ekstra gods
og påsveiset flexavgrening
24413 13217 45°: 13205 11907
11909
3 Montasje-T med krympbart hovedrør, ekstra gods
og påsveiset flexavgrening for anboring
24468 13217 45°: 13205 11907
11909
1 Montasje-T med hovedrør av kapperør og påsveiset,
krympbar avgrening
24410 13214   11907
11909
2 Montasje-T med hovedrør av kapperør og påsveiset
flexavgrening
24409 13214 45°: 13205 11907
11909
3 Montasje-T med hovedrør av kapperør og påsveiset
flexavgrening for anboring
24408 13214 45°: 13205 11907
11909
           
           


Bestillingsguide - Montasje-T med flens (løs avgrening)

  Montasje-T Hovedrørdel
m/mont.sett
Avgrening                 Stålbøyning Isolering         
4   Montasje-T med flens                                                       24414             Lik:  13710     
Flex: 14305         
45°: 13202       
90°: 13210 
11907
11909